Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Presbiteri Bibliaórák

2014. március 2. Elkezdődtek a presbiteri bibliaórák 

Ő pedig így szólt hozzájuk: Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. (Mk 6,31).

A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Pét 5,1–4)

Március első vasárnapjának délutánján ezekből az igékből szólt hozzánk Isten az igehirdetésen keresztül az első presbiteri bibliaórán. Ezeket a bibliaórai alkalmakat ezután minden hónap első vasárnapjának délutánján igyekszünk megtartani. Jó volt megpihenni Krisztus igéje mellett és ebből erőt meríteni. Miért van szükség a presbiteri bibliaórákra? A válasz a presbiteri szolgálat jellegében van, hiszen a presbiteri tisztség betöltése egy gyülekezetben nemcsak megtiszteltetés, de hatalmas felelősség is, mivel presbiterekként felelősek vagyunk a gyülekezetünkért, annak életéért, szolgálatáért, jelenéért és jövőjéért, Krisztus ügyéért. És ebben a szolgálatban elengedhetetlen az, amit Krisztus is gyakorolt az első „presbiterekkel” úgy, hogy elvonultak külön egy helyre, hogy megpihenjenek, hogy felkészítse szava és útmutatása által arra a feladatra, mely várja őket. Kilátástalan helyzetekben, akár üldöztetések, megpróbáltatások, befolyások közepette is ki kellett állniuk és reményteljesen meg kellett vallaniuk a feltámadott Krisztusba vetett hitüket. Ugyanakkor Krisztustól kell hogy kérjék a józan rálátó-belátó képességet is, melyek által képesek észrevenni és leplezni a Sátán minden próbálkozását, mely által az a gyülekezet egységét és békességét akarja megszüntetni.

Ilyen szinten a presbiteri tisztség hasonlatos a nyáj körül tevékenykedő bojtárok feladatához, akiknek vigyázniuk kell arra, hogy a nyáj ne széledjen el, ne vegye le a tekintetét az előttük járó és életét érettük adó Jó Pásztorról.

Az igehirdetés után egy rövid előadás-sorozat vette kezdetét, melyben lépésről lépésre sorra vesszük Református Egyházunk jogszabályait, kánonát – melyet minden presbiter megvásárolt.