Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Bucsi Zsolt Tamás lelkipásztor

 

1983. június 30-án harmadik gyerekként születtem Zilahon, Szilágy megyében. Szülőfalum, ahol felnövekedtem, egy meseszerű szilágysági falucska a tövisháton, melyet Kusalynak hívnak. Szüleim imádkozó lelkű, egyszerű munkásemberek, akik a hitre nevelés mellett megtanítottak a kétkezi munka megbecsülésére és szeretetére.

Az elemi iskolai éveimet szülőfalumban, aztán az V–VIII. osztályt a szomszéd faluban, Szilágyerkeden jártam, mivel csak ott volt magyar tagozat. 1998-tól a középiskolát  Zilahon végeztem informatika szakon, a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban. 2002-ben, érettségi után egy évet a Partiumi Keresztyén Egyetem vallástanár–szociális munkás szakának a hallgatója voltam. 2003-ban sikeresen felvételiztem a Kolozsvári Protestáns Teológiára, amit Isten segítségével 2008-ban el is végeztem, így rá két évre, 2010-ben a második lelkészképesítő vizsgám letétele után református lelkipásztorrá szentelhettek Nagyváradon. Közben 2011-ben lediplomáztam a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Vallástanári szakán, mivel a gyerekekkel való foglalkozás egyik kedves tevékenységemhez tartozik.

A teológiai évek alatt megismertem és 2008-ban feleségül vettem a torjai születésű Fejér Júliát, akivel – Istenre bízva életünket – együtt kezdtük meg közös életünket a Zilah–Belvárosi Református Egyházközségben, ahol három csodálatos évet tölthettünk. Ott született meg az első gyermekünk, Bíborka is.

2011 szeptemberétől kérésünkre áthelyeztek az Erdélyi Református Egyházkerületbe, ahol örömmel folytathatjuk tovább az Istentől ránk bízott munkát, immáron a Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplomban, mint beosztott lelkipásztor. Ez a gyülekezet is a szívünkhöz nőtt, ezért igyekszem örömmel elvégezni az Isten által rám bízott szolgálatot. Itt született meg a második gyermekünk, Balázs.

Sokszor megkérdezték tőlem, hogy mi volt az életemben az, ami engem a teológiára vezetett. Ilyenkor döbbenek rá arra, és ahogyan telnek az évek, egyre jobban meggyőződök arról, tulajdonképpen az egész életem eddigi alakulása vezetett engem oda, hogy az evangélium szolgálatába álljak. Ezért is lett életem egyik vezérigéje a következő igevers: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)

 

Lelkészek névsora

(torjai) Székely Péter

Sáfár János (1635-1645) 

Fogarasi K. Ferenc (1645-1652)

Ilyefalvi Szász Miklós (1652)

Király Mihály (1652-1690)

Vásárhelyi Péter (1690-1733)

Vásárhelyi János (1734-1744, 1761-1775)

Márkosfalvi Deák Péter (1745-1758) 

(losonczi) Fényes Gábor (1759-1760) 

(lisznyói) Intze Mihály (1775-1787) 

(márkosfalvi) Kotsis Sámuel (1787-1817)

(ilyefalvi) Gödri Ferencz (1817-1869)

Göde Károly (1870-1875)

Fülöp Géza (1875-1878)

(révai) Révay Lajos (1878-1889)

(révai) Révay Pál (1891-1904)

Koréh Endre (1904-1918)

Imreh Dezső (1919-1944)

Czirmai Zoltán (1945-1952)

Szász Tibor (1952-1984)

Dezső András (1984-2016)

Bucsi Zsolt Tamás (2015-)

Dénes Előd (2018-)

Dénes Katinka (2019-)

 

Segédlelkészek névsora

Kóréh Endre (1904-1915) szolgálata alatt:

Csia Pál(1908), Lőrinczi Á.(1908), Benedek M.(1908-1909), Wass Lajos (1909), Tóth Lajos(1910), Balogh Jenő(1910), Bogdán János(1911), Jakó Dénes(1912-1913), Csulak Sándor(1914-1917), Kónya Gábor(1917-1919).

Imreh Dezső (1919-1944) szolgálata alatt:

Szász Béla(1920), Pál Dénes(1921), Szász Albert(1922-1923), Kovács Sándor(1924-1925), Bedő Béla(1926-1927), Szűcs János(1928), Kováts András(1929-1930), Nagy Béla(1931), Csiky József(1932), Pünkösti Sándor(1933-1935), Nagy Endre(1935-1936), Sinka József(1936), Berekméry József(1937-1940), Dobolyi István(1940-1942), Márkó József(1943-1944), Adorjáni István(1944-1945), Dezső Tibor(1945). 

Czirmai Zoltán (1945-1952) szolgálata alatt:

Páll Dezső(1945-1946), Imreh András(1946-1949), Antal Sándor(1949-1950), Székely Károly(1950), Kozma Béla(1951-1952).

Szász Tibor (1952-1984) szolgálata alatt:

Wass Lajos(1952-1954), Jeney Huba(1955-1957), Szász Béla(1956-1958), Nagy L. Géza(1957-1959), Bács János(1958-1961), Bartha Sándor(1959-1960), Nagy Sándor(1962-1964), Nagy Levente(1964-1965), Zsigmond Géza(1966-1968), Kali István(1968-1969), Sylveszter János(1970), Gábry Sándor(1970-1972), id. Bende Tamás(1972), Gocsmán Sándor(1973-1976), Farkas Sándor(1975-1977), Márton Géza(1977-1979), Dezső András(1979-1984).

Dezső András (1984-2016) szolgálata alatt:

Bustya János(1985-1987), Bukovinszky Csáki Miklós(1995-1997), Balla Barna(1998-1999), Bende Tamás(2000-2002), Fülöp László(2002-2005), Incze Hunor(2005-2007), Vinczi Botond(2007-2009), Nemes Emil(2009-2011). 

 

Beosztott lelkészek névsora

Dezső András (1984-2016) szolgálata alatt:

Bucsi Zsolt Tamás (2011-2015), Dénes Katinka (2018).