Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Gondnok: Kanyó Albert

Presbiterek:

1. Bács István

2. Balogh János

3. Bardócz Tünde

4. Becsey László Gyula  

5. Bokor Ildikó

6. Bucs Kálmán 

7. Csiki Attila 

8. Dragomér József 

9. Farkas Árpád

10. Gáll József Attila

11. Gecse Olga

12. Incze Margit 

13. Kerekes Ferenc

14. Kerekes László Zsolt

15. Király József

16. Kiss István

17. Kiss Sándor

18. Kónya Jenő

19. Mild Zoltán 

20. Slaniceanu Sándor  

21. Szabó Elek

22. Vajna László 

23. Veress Ibolya Ilona

Pótprsbiterek:

1. Benke Gyula

2. Bíró László

3. Farkas László

4. Kovács Zsolt

 

Kántor: Hajdú Loránd

Nőszövetségi elnök: Román Edit

 

Imádság a presbiterekért

Áldjuk a Te bölcsességedet Urunk Istenünk, hogy anyaszentegyházunk terhét és gondját mindnyájunknak vállára helyezted. Dicsőítünk azért, hogy kiválasztottad közöttünk is, akik előttünk járjanak.  Könyörgök most a gyülekezet véneiért, presbitereiért, világi vezetőiért. Adj a gyülekezetnek bölcsességet és világos látást, amikor választja a presbitereket. Ne hívjon el olyanokat, akiknek ez a tisztességadás nem szolgálat. Ne felejtse el azokat, akiket Te hívtál és készítettél el. Áldd meg a presbiterek munkáját az anyaszentegyházban. Késztesd őket arra, hogy vasárnaponként elsőként telepedjenek le a Te Igéd körül. Legyen gyümölcsöző az életükben az igehirdetés. Mutass reájuk Atyám, mint a keresztyén élet mintáira. Visszavonás és emberi indulatok legyenek távol tanácskozásaikból. Szent Fiad előtt meghajolva, mint az Ő szolgái és követei végezzék munkájukat. Álljanak a lelkipásztor mellé, mint áldott szeretet-közösség, mint Általad rendelt munkatársak. Szent Igéd boldog kényszerítésével járjanak a gyülekezetben, mint pásztorok, akik a Szentlélek által vigyáznak az egész nyájra. Legyen öröm a szolgálat számukra, nőjön a hitük a teher alatt, amit reájuk helyezel. Erősödjék bizonyságtételük, zengjen az életük Terólad. Áldd meg családi otthonukat, legyen az a Te templomod, lakozz az ő szeretteikkel. Legyen tanúbizonyság az életük mellett szeretteik serege. Álljon a családi otthonuk, mint a hegyen épített város, Szent Fiad ábrázoltassék ki benne. Mint anyaszentegyházad beépített oszlopaira, írd föl a neved reájuk. Bennük és általuk újítsd meg nemzedékről nemzedékre anyaszentegyházunkat. A Krisztusért. Ámen.    

Füle Lajos: Presbiterek

 

Kinek a lelke vágyik a fényre, 
Kinek kenyere az Úr Igéje,
És kenyeréből másnak is szel, 
- az presbiter. 

Kinek van szeme a más bajára, 
Kinek van füle a más jajára, 
A tennivalóit így méri fel, 
- az presbiter. 

Ki másnak vermét sohasem ássa, 
Aki keresztjét nem teszi másra, 
A mások terhét így veszi fel, 
- az presbiter. 

Ki könyörögni sohase restell,

Ki úgy van ott a gyülekezetben,

Mint aki szolgál, mert van mivel

- az presbiter. 

 

Kinek a templom kegyelem háza, 
Otthon van benne maga, családja, 
Bár mindenütt az Úrra figyel, 
- az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja, 
Mind presbiter, bár nem az a rangja, 
Mert kedves élet Isten előtt,
Ki megáldja, megszenteli őt.