Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Felnőtt Ike

 

"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.(Mt 18,20)

Rég dédelgetett tervünk válhatott valóra ez év szeptemberétől, amikor egy új gyülekezeti eseményt indíthattunk útnak Isten segedelmével. Minden hónap utolsó péntekén 19 órától felnőtt IKE-bibliaórát tartunk.

Az eltelt évek tapasztalata az, hogy konfirmáció alatt sokan bekapcsolódnak gyülekezetünk ifjúsági közösségébe, az IkeVárba, ahol jól érzik magukat, és a közösségben eltöltött alkalmakon gazdagodhatnak hitben és lélekben. Általában a középiskolai évek alatt járnak ebbe a közösségbe egészen az érettségiig.  A most elindított alkalom az IkeVárnak lenne a folytatása.

Az történik, hogy amikor fiataljaink befejezik a középiskolát, egy új szakasz kezdődik az életükben: egyetemre mennek valamelyik nagyvárosba, vannak, akik már munkába állnak, vannak, akik kiköltöznek idegen országba, és az is előfordul, hogy házasságot kötnek. Sok olyan fiatalt ismerek, akik aktív tagjai voltak az IkeVárnak, aztán befejezték az egyetemet és visszakerültek Sepsiszentgyörgyre, vagy egyetem helyett inkább munkába álltak valamelyik vállalatnál, és itt élnek a városban. Velük elbeszélgetve fogalmazódott meg ennek az új alkalomnak a lehetősége. Úgy érezzük, hogy ebben az új élethelyzetben a nagy gyülekezeti közösségen belül kell léteznie egy olyan alkalomnak, melyre örömmel eljön minden 18 éves és azon felüli fiatal. Szeretnénk, ha ez egy nyitott közösség lenne, ahol felekezettől függetlenül Isten közelségét közösen tapasztaljuk meg.

Az alkalmak tematikailag is sokat változnak: itt már nem a 14–18 évesek által érdekelt témákról beszélgetünk, hanem inkább a házasság, család, valamint komoly önismereti dolgokról a Biblia tanítását szem előtt tartva.

Érdekesen kezdődött az első alkalom. Többszöri hirdetés után abban reménykedtem, hogy sokan eljönnek. Meglepődtem, amikor csak egy személy jött el, de ehhez rögtön hozzá kell tennem azt is, hogy felejthetetlen és igazán építő jellege volt számomra ennek az alkalomnak is. Isten szolgái gyakran esnek abba a helyzetbe, hogy csak azokat az alkalmakat tartják sikeresnek, melyre minél többen jönnek el. Jézus nemcsak a tömegeknek beszélt, hanem helye volt a négyszemközti beszélgetéseknek. Gondoljunk a samáriai asszony történetére vagy a Nikodémussal folytatott beszélgetésre. Így imádkozhattunk az első alkalmon ketten ezért az új kezdeményezésért, és Isten kezébe helyeztük, tudván azt, hogyha Ő akarja, akkor áldás lesz ezen. Októberben már hárman jöttek el, novemberben pedig hatan… Áldott legyen ezért az Úr!

Nos, kedves barátom, ha már itthon élsz a városban, ha egyetemről vagy külföldről költöztél haza, vagy éppenséggel egy heti kemény munkán vagy túl, és érzed, hogy szüksége van a lelkednek elcsendesedésre, akkor várunk szeretettel a felnőtt IKE-közösségébe.